BCCI Panel Scorers

S.no NAME
1 S Nageswara Rao
2 A L Narasimham
3 K M Shanmugam
4 Thota Vijay
5 R Chaitanya
6 J. Tarakeswara Rao
7 S.Kamalakara Rao(Late)

BCCI Match Referees

S.no NAME
1 Amit Pathak
2 A.S.K.Varma
3 G.A.Pratap Kumar (Retired)

BCCI Panel Umpires

S.no NAME
1 P Bhanu Prakash
2 S Rama Krishna
3 M Ramesh Kumar
4 Ch Ravikanth Reddy
5 K Prabhakar Rao

Retired Umpires

S.no NAME
1 K.Partha Saradhi (International Test Umpire)
2 G.A.Pratap Kumar (One Day International Umpire)
3 Dr.V.Srinivasan
4 Subbu Swamy
5 B.V.S.L.N. Shastry

BCCI Accredited Coaches

S.no NAME
1 J.Krishna Rao Level-3

BCCI Video Analyst

S.no NAME
1 Sk Imran Pasha
2 G N Srinivas Rao
3 V.Chaitanya Nag
4 K.Nava Jeevan
5 N.Lavanya Kumar
6 P. Rajeswar Reddy
7 V V B Subba Rao
8 S.Ashok Reddy
9 S A Rahiman Farooq